Pies pracujący (9)

Pies pracujący – pes współpracujący z człowiekiem, ratujący go, pomagający mu, ułatwiający mu życie